BPH

BPH Arvika 20150830. Beskrivare Mikael Johansson, ABK.
Akizuri Titi Bashiri.

ChartImg

RM = Rasmedelvärde,    HM = Hundens medelvärde
Moment RM HM Avvikelse
Hälsning FP int 2,4 2,0 -0,4
Hälsning FP tid 2,5 2,0 -0,5
Hälsning NP Int 2,6 2,0 -0,6
Hälsning NP tid 2,3 1,7 -0,6
Undergivenhet 1,2 1,0 -0,2
Lekintresse egen leksak 3,7 1,3 -2,4
Lekintresse ny leksak 3,2 3,0 -0,2
Dragkampsintresse 2,1 2,3 0,2
Engagemang för mat 3,6 4,0 0,4
Lekintresse föraren 1,1 1,0 -0,1
Kontakt vid mat 1,8 1,0 -0,8
Överraskningsnyfikenhet 2,1 1,0 -1,1
Skrammelnyfikenhet 2,8 1,0 -1,8
Skottaktivitet 2,1 1,7 -0,4
Undersökning av annat 1,8 1,0 -0,8
Oro FP 1,9 1,0 -0,9
Oro NP 1,8 1,0 -0,8
Avståndstagande FP 1,8 1,0 -0,8
Avståndstagande NP 1,6 1,0 -0,6
Förarbundenhet promenad 1,9 1,0 -0,9
Överraskningsoro 1,7 1,0 -0,7
Skrammeloro 1,5 3,0 1,5
Överraskningsflykt 3,1 5,0 1,9
Skrammelflykt 2,0 2,0 0,0
Skottosäkerhet 1,4 1,0 -0,4
Underlagsosäkerhet 1,7 1,0 -0,7
Hotfullhet NP 2,3 3,5 1,2
Hotfullhet FP 1,0 1,0 0,0
Off reaktion vid överrask 1,3 1,0 -0,3
Hotfullhet överraskning 1,8 2,3 0,5
Imponerbeteende 1,1 1,0 -0,1
Annonser

%d bloggare gillar detta: